Foto: Utsikt från Rett Center
   
   
 
 

Rett Center
Rett Center är ett nationellt svenskt center för Rett syndrom, en sällsynt men svår neurologisk störning som drabbar företrädesvis flickor i spädbarnsåldern.

Rett Centers utbud
Här hittar du kort och överskådlig information om Rett Centers utbud lämplig för utskrift och spridning.

Rett syndrom
Rett syndrom (RTT) är benämningen på en kombination av svåra funktionsstörningar som utvecklas i en förutsägbar sekvens.

Rett syndrom ses huvudsakligen hos flickor men förekommer också hos pojkar.

2016-05-24

 

Rett Center på Facebook

Följ oss på Facebook [Öppnas i nytt fönster]

Följ oss på Facebook
här!

NU! Ytterigare en PODD-låt

Spännande nyhet: PODD-låtar

Filmer

Film om kommunikation vid Rett syndrom
Film om kommunikation
vid Rett syndrom

Informationsvideo om kursen The Power of Music
Föreläsning/kurs där musik-terapeut Märith Bergström-Isacsson föreläser om
"The Power of Music"

 

Rett Centers
YouTube-kanal

Rett Centers YouTube-kanal

Rett Center på YouTube

 

Välkommen till Rett Center

Bilder från Specialistutredningen i juni 2014

 

    
    NYHET
    Riktad specialistutredning

Riktade specialistutredningar under 2016

· Under våren 2016 är området kommunikation med inriktning PODD (Pragmatic Organisation Dynamic Displays). För detaljerad information klicka här.

Rett Centers logoped är huvudansvarig för denna Riktade specialistundersökning, men man möter även arbetsterapeut, musikterapeut och sjukgymnast.

· Under hösten 2016 planeras Riktad specialistundersökning med inriktning Motorik & Aktivitet. För detaljerad information klicka här.

Riktad specialistutredning

Vid en Riktad specialistutredning ligger fokus på ett specifikt område eller metod, men med infallsvinklar även från fler områden. Detta ger möjlighet till fördjupad kartläggning och kunskapsöverföring inom det område som är i fokus. Upplägget av utredningen kommer att variera utifrån område och ämne. Detta styr även vilka professioner från Rett Centers team som deltar.

Kontakt och samarbete med nätverket på hemorten är av största vikt, och kommer att ske i form av inledande besök och/eller återkoppling på hemorten beroende på upplägg och område och/eller att aktuell yrkesgrupp från hemorten deltar under dagarna.

Grundat på lång erfarenhet av Rett syndrom vet vi idag att utveckling av åtgärder och behandlingsstrategier behöver ske med regelbundenhet och fortgå genom hela livet för att bibehålla bästa möjliga hälsa och livskvalitet.

Utifrån resultaten som framkommer under utredningen utvecklas riktlinjer och strategier för individen. Utredningen inkluderar även praktisk och pedagogisk guidning för hur man ska kunna fortsätta arbetet på hemorten.

Riktad specialistutredning kommer att erbjudas två gånger per år, och en beskrivning över aktuellt område och ämne kommer regelbundet att presenteras på hemsidan.

Indikationer för Riktad specialistutredning

· Svårigheter att komma vidare inom ett specifikt område
· Behov av nya metoder och arbetssätt
· Förändringar i personens funktion
· Övergångar som påverkar ex. från skola till
   daglig verksamhet
· Behov av att kunna fokusera på ett område i taget

 

Rett Center erbjuder Information och utbildning Forskning och utveckling Högspecialiserad vård

 

Om kakor (cookies)

 

Länk till RSIS - föreningen Rett syndrom i Sverige
Ytterligare information
från RSIS

Familjevecka vid Ågrenska
Familjevecka och utbildning med inriktning mot Rett syndrom

OBS!
Hjärnstamsundersökningar

Viktig information angående hjärnstamsundersökningar

Positivt besked till Rett Center i statsbudgeten!
Bidraget från staten till Rett Center ökar med 2 mkr 2016 och med 2 mkr per år fr.o.m. 2017.
Det är ett efterlängtat och mycket glädjande besked från regeringen som ger oss långsiktiga planerings-förutsättningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt!
Det säger tf verksamhetschef Märith Bergström-Isacsson.
Sveriges Radio P4 Jämtland rapporterar
Hör P4 Jämtlands fullständiga intervju

Enkätundersökning
Enkät om PODD vid Rett syndrom

Sveriges ingång till Orphanet
Orphanet är referensportalen för information om sällsynta diagnoser och särläkemedel

 

Musik/Motorik för barn med Rett syndrom - och alla andra barn
Musorik - Musik/Motorik
För barn med Rett syndrom
och alla andra barn